GS Trapezoid
Marca: Klindex
Modelo: GS Trapezoid
Puntos: 0
Disponibilidad: 1

 

Utensilios diamantados trapezoides para granito.


70010